Rét đậm kéo dài, trẻ em học hành ra sao ?

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Rét đậm, rét hại kéo dài, vì vậy học sinh tiểu học các tỉnh, thành phố phía bắc phải nghỉ học dài ngày. Liệu điều đó có ảnh hưởng thời gian, kế hoạch học tập và chất lượng giáo dục? Phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn ông Lê Tiến Thành, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) về vấn đề này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115634&sub=74&top=41