Rèn luyện kỹ năng công việc của bản thân

Hanoinet - Dưới đây chúng tôi đưa ra một bài tập nhỏ giúp bạn nhận ra những kỹ năng của bản thân, từ đó quyết định kỹ năng nào là thế mạnh giúp bạn trên bước đường tìm việc.