“Rèn luyện đạo đức theo truyền thống”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Đó là một trong những nguyên tắc đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học mà dự thảo cùng tên vừa được Bộ GD-ĐT đưa ra để lấy ý kiến. Theo dự thảo này, có một số môn học được đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét gồm: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Tiếng nước ngoài, Tiếng dân tộc, Tin học.

    Nhận xét của giáo viên không dùng những từ ngữ gây tổn thương học sinh. Học sinh có điểm kiểm tra định kỳ bất thường so với kết quả học tập hằng ngày hoặc không đủ số điểm kiểm tra định kỳ đều phải kiểm tra lại. Các môn học còn lại được đánh giá bằng nhận xét, được ghi nhận bằng việc thu thập các chứng cứ trong quá trình học tập và hoạt động của HS. Dự thảo cũng quy định hiệu trưởng có trách nhiệm trả lời khiếu nại của cha mẹ, người giám hộ về đánh giá, nhận xét, xếp loại chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Quỳnh Phạm

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/47/217226/