Rèn kỹ năng từ việc thực tập

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Thời điểm này, HS năm thứ 2 các trường TCCN của Hà Nội bắt đầu đi thực tập tốt nghiệp. Đây là cơ hội tốt để các em vận dụng những kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng cần thiết chuẩn bị lập nghiệp. Tuy vậy, do nhận thức, sự quan tâm chưa đầy đủ và những hạn chế của nhà trường, doanh nghiệp (DN) và của chính các em nên việc thực tập chưa hiệu quả.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/202587