Rehoboth tìm hiểu hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Startup Night kết nối cộng đồng khởi nghiệp Khởi động HATCH! FAIR 2016 Triển lãm và Hội nghị Khởi nghiệp HATCH! FAIR 2016 Vườn ươm doanh nghiệp cần tự chủ tài chính Sở hữu trí tuệ: lưới phòng vệ cho người khởi nghiệp

Rehoboth tìm hiểu hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam - Ảnh 1

Startup Night kết nối cộng đồng khởi nghiệp Khởi động HATCH! FAIR 2016 Triển lãm và Hội nghị Khởi nghiệp HATCH! FAIR 2016 Vườn ươm doanh nghiệp cần tự chủ tài chính Sở hữu trí tuệ: lưới phòng vệ cho người khởi nghiệp

HATCH! VENTURES sáng 4/10/2016 phối hợp Không gian hỗ trợ khởi nghiệp Saigon Innovation Hub (SIHUB) tổ chức buổi thuyết trình Pitching Workshop với 6 đơn vị đầu tư thuộc Rehoboth - Vườn ươm Doanh nghiệp Hàn Quốc do chính quyền thành phố Seoul vận hành.

Buổi thuyết trình nhằm giúp các đối tác Hàn Quốc tìm hiểu thị trường Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp do SIHUB đã và đang xây dựng, luật kinh doanh và luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Sau buổi thuyết trình, các đối tác Hàn Quốc cũng sẽ tham gia các hội thảo đào tạo kỹ thuật thuyết trình đầu tư cho người khởi nghiệp trong khuôn khổ HATCH! FAIR 2016, diễn ra trong 2 ngày 7-8/10/2016 tại Trung tâm hội nghị Grand Palace (quận Tân Bình, TP.HCM).

HATCH! FAIR 2016 là sự kiện startup quốc tế do Sở KHCN TP.HCM chủ trì nhằm tìm kiếm những mô hình kinh doanh khởi nghiệp có tiềm năng thương mại hóa .