REE: Nhóm Aims Asset Management đã mua hơn 1.7 triệu cp

Ngày 24/10/2016, hai quỹ đầu tư thuộc quản lý của Aims Asset Management SDN BHD đã gom vào hơn 1.7 triệu cp của CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE).

Trong đó, Apollo Asia Fund mua gần 1.3 triệu cp và Panah Master Fund mua vào 415,000 cp; nâng tỷ lệ sở hữu lên lần lượt 5.54% (17,186,560 cp) và 1.56% (4,845,220 cp).

Theo đó, tổng cả nhóm đầu tư có liên quan nâng tỷ lệ sở hữu từ 6.56% (20,327,130 cp) lên 7.1% (22,031,780 cp)./.