Red River Holings vừa ra đi, EVE trả cổ tức 70%, đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 32%

Đã 4 năm liên tiếp Everpia chưa tăng vốn.

CTCP Everpia công bố tài liệu đại hội cổ đông năm 2016, theo đó nội dung đáng chú ý nhất trình ĐHCĐ lần này EVE đã nâng tỷ lệ cổ tức lên 70% trong đó cổ tức bằng tiền mặt 20% mệnh giá và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%. Việc chia lợi nhuận bằng cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.

Về kế hoạch kinh doanh 2016, EVE đặt kế hoạch doanh thu 1.100 tỷ đồng, tăng 24,5% năm trước; lợi nhuận sau thuế đặt kế hoạch 150 tỷ đồng, tăng 32,1% thực hiện năm trước.

Công ty cũng xin ý kiến cổ đông việc mở rộng ngành nghề kinh doanh bất động sản, thiết kế trang trí nội thất, sản xuất khăn và vải dùng may khăn.

HĐQT cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành nhưng không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành.

Đại hội lần này miễn nhiệm ông Jean Charles Belliol, đại diện Red River Holdings, quỹ này đã thoái toàn bộ cổ phần tại Everon vào ngày 29/3/2016, chấm dứt quãng thời gian hơn 5 năm đầu tư tại công ty này. Red River Holdings và ban lãnh đạo Everon đã có quãng thời gian căng thẳng đặc biệt tại các kỳ đại hội cổ đông khi Red River liên tục phủ quyết các nội dung của HĐQT đưa ra. Sau khi Red River thoái vốn ở vùng giá 37.900 đồng/cp, hiện cổ phiếu EVE đang giao dịch ở mức giá 51.000 đồng/cp (tăng 34,6% sau 2 tuần).

Năm 2015, Everpia đạt doanh thu 883,4 tỷ đồng, tăng 12,3% năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 113,54 tỷ đồng, EPS đạt 4.128 đồng/cp, đã 4 năm liên tiếp EVE chưa tăng vốn.

Hiện tại mảng doanh thu từ chăn ga gối đệm chiếm 59% tổng doanh thu năm 2015 của EVE, đạt 526 tỷ đồng, tăng 19,4% cùng kỳ năm trước trong đó 70,2% doanh thu từ kênh bán lẻ, 15,9% từ các đơn hàng doanh nghiệp, 7,4% xuất khẩu và 4,4% từ bán hàng trực tuyến.

Nếu không tính các đại lý cấp 1 thuộc sự quản lý trực tiếp của tổng đại lý, công ty hiện duy trì hệ thống 540 đại lý và tổng đại lý độc quyền trên toàn quốc.

Doanh thu ngành hàng Bông tấm trong năm 2015 tăng 3.0% so với năm 2014, trong đó doanh thu thành phẩm bông tăng 5.9%, doanh thu chần bông giảm 6.5%. Doanh thu đến từ nhóm khách hàng Hàn Quốc tăng mạnh, chiếm 67%, doanh thu từ khách hàng Việt Nam chiếm 25%, 8% còn lại đến từ các khách hàng nước ngoài khác.

Trong năm 2015, Everpia có thực hiện khoản đầu tư vào công ty Intermaru Vina với số vốn đầu tư là 11.6 tỷ VNĐ chiếm 44% vốn điều lệ của Intermaru Vina. Intermaru là một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và gia công các loại khăn và vải may khăn.