Red Faction: Guerrilla mở rộng cửa thử nghiệm

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Hãng THQ và FilePlanet.com đã mở rộng cánh cửa (Beta) trò chơi hành động - bắn súng Red Faction: Guerrilla phiên bản Xbox 360 từ ngày 8/8/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11045&t=pcolarticle