Rau an toàn phải có mã vạch

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Bắt đầu với chương trình theo dõi chất lượng rau bán trên thị trường, chính phủ yêu cầu mọi sản phẩm của công ty Phát triển trồng trọt Jifa - nhà cung cấp rau xanh lớn nhất ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đều phải có mã vạch trên bao bì...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.30927.qdnd