Rao bán quyền đấu giá Vietcombank

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Một số nhà đầu tư cho rằng giá đấu thành công của Vietcombank sẽ không quá cao, nên quyết định bán lại quyền đấu giá...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=ea5d0130e0a8f6&page=category