Rao bán “hàng nóng” qua mạng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Thạch và Đức đăng rao bán "hàng nóng" : súng, còng, roi điện... trên mạng Internet, khi có khách đặt hàng chúng sẽ liên lạc với đối tượng cung cấp ở Hà Nội và Lạng Sơn.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/11/104482.cand