Rạn san hô tại Maldives kêu cứu

Nhiệt độ bề mặt nước biển ở Ấn Độ Dương đã tăng nhanh hơn 50% so với mức trung bình toàn cầu trong 50 năm qua. Điều này đã dẫn đến hiện tượng tẩy trắng san hô tại Maldives. Hiện tượng này ngày càng nghiêm trọng hơn trong một thập kỉ trở lại đây.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ran-san-ho-tai-maldives-keu-cuu-122648.htm