RAN Online "du lịch" Vũng Tàu

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Chơi thử RAN trong 15 phút để nhận những món quà đa dạng là nội dung chính trong chương trình lưu động (Roadshow) của công ty CyberWorld tổ chức tại TP.Vũng Tàu.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10394&t=pcolarticle