Rắn cổ đại có chân?

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Một con rắn cổ đại hóa thạch được tìm thấy ở vùng Lebanese được các nhà khoa học xác định có những đặc điểm khác với loài rắn hiện tại: nó có 2 chân.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/4/88930.cand