Rầm rộ khuyến mãi

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hàng loạt chương trình khuyến mãi được đưa ra trong tháng 9 với hàng trăm tỷ đồng giảm giá cho người tiêu dùng dù tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/179542