Radiohead thẳng tiến

Dù nền công nghiệp băng đĩa nhạc toàn cầu đang gặp khó khăn, nhiều nhóm nhạc đang đứng trước nguy cơ tan rã, song nhóm Radiohead vẫn "bình chân như vại".