“Rác” dược liệu tràn vào Việt Nam

    Gốc

    Nhiều loại thuốc đông dược bị tách chiết hết hoạt chất trước khi bán sang Việt Nam, không còn tác dụng dược lý và đơn thuần chỉ là... rác...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=ed60ed2426b962&page=category