Ra văn bản 'thử ma túy cho học sinh' gây tranh cãi, Bộ GD&ĐT giải thích thế nào?

  20 liên quanGốc

  Bộ GD&ĐT lập kế hoạch 455 với một số từ ngữ gây tranh cãi, rồi lại ra công văn diễn giải khó hiểu khiến địa phương lúng túng trong triển khai.

  Ngày 10/5, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản kế hoạch số 455 về "Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao trong Chương trình công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021".

  Mục đích của kế hoạch là triển khai hiệu quả các nội dung công việc được giao; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội cho giáo viên, phụ huynh và học sinh, sinh viên.

  Tuy nhiên, văn bản trên khi gửi đến các Sở GD&ĐT có hai cụm từ: "thử ma túy", "dự phòng nghiện" khiến các địa phương lúng túng, gây xôn xao dư luận.

  Bản kế hoạch của Bộ GD&ĐT có hai cụm từ khó hiểu.

  Cụ thể, phần nội dung 9 nhiệm vụ, ở nhiệm vụ thứ 4 nêu: "Phối hợp thí điểm tại một số địa phương về thử ma túy thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong trường học và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông". Nhiệm vụ 8 là: "Xây dựng, triển khai kế hoạch dự phòng nghiện ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên".

  Sau khi nhận được sự phản hồi từ các địa phương, ngày 19/5, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT) ký văn bản số 2043 "Hướng dẫn làm rõ hơn về nội hàm một số nhiệm vụ trong Kế hoạch số 455/KH-BGDĐT ngày 10/5/2021".

  Theo đó, văn bản giải thích nội hàm nghĩa của cụm từ "thử ma túy" được hiểu là "xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể" và cụm từ "dự phòng nghiện ma túy” được hiểu là “hoạt động phòng ngừa nghiện ma túy”.

  Công văn giải thích của Bộ GD&ĐT.

  Tuy nhiên, nhiều người vẫn không đồng tình và cho rằng cách diễn giải trên là thiếu thuyết phục, Bộ GD&ĐT cần nghiêm túc, cầu thị, thu hồi và xây dựng ban hành một kế hoạch mới chuẩn mực, đúng các quy định của pháp luật thì mới góp phần thực hiện hiệu quả chương trình công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021.

  Theo tìm hiểu của phóng viên thì trong chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, ở phần giao nhiệm vụ cho Bộ GD&ĐT (phụ lục số 55 và 59) cũng có hai cụm từ "thử ma túy", "dự phòng nghiện".

  Cụ thể, phụ lục số 55, có nhiệm vụ giao Bộ GD&ĐT là "phối hợp thí điểm tại một số địa phương thử ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong trường học và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông". Phụ lục số 59, là "xây dựng, triển khai kế hoạch dự phòng nghiện ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên".

  Thu Phạm

   Nguồn VTC News: https://vtc.vn/ra-van-ban-thu-ma-tuy-cho-hoc-sinh-gay-tranh-cai-bo-gd-dt-giai-thich-the-nao-ar614880.html