Ra Tuyên bố chung khẳng định ủng hộ nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt Nam

QĐND- Diễn đàn nhân dân ASEAN lần thứ 6 (APF 6) ngày 26-9 đã kết thúc với việc thông qua Tuyên bố chung khẳng định ủng hộ việc xây dựng cộng đồng ASEAN hướng tới người dân. Đặc biệt vấn đề hậu quả chất độc da cam/đi-ô-xin tại Việt.

Nam cũng được thảo luận tại diễn đàn và nhận được sự ủng hộ của các tổ chức nhân dân ASEAN. Và lần đầu tiên vấn đề này được đưa vào nội dung Tuyên bố của diễn đàn nhân dân ASEAN, khẳng định ủng hộ các nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt Nam. Về kinh tế, một khuyến nghị đáng chú ý được đưa ra đó là tiến trình hội nhập và hợp tác kinh tế của ASEAN cần tránh cạnh tranh nhau mà chú trọng bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, trên nguyên tắc đoàn kết, bình đẳng và bền vững về môi trường. Về văn hóa, xã hội, ASEAN cần phát triển các chính sách văn hóa-xã hội bình đẳng, hướng tới người nghèo và thiệt thòi. APF 6 cũng khuyến nghị đưa môi trường trở thành trụ cột thứ 4 bên cạnh 3 trụ cột đã có. Những khuyến nghị này sẽ được gửi lên chính phủ các nước ASEAN. Tại phiên bế mạc APF 6, Việt Nam chính thức chuyển giao trách nhiệm chủ trì APF 7 cho đại diện các tổ chức nhân dân In-đô-nê-xi-a. Mỹ Hạnh