Rà soát, theo dõi, đánh giá hiện trạng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

  Hôm qua (13/10), đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp (viết tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo định kỳ quý III. Tham dự cuộc họp có đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo.

  Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

  Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

  Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 5 đơn vị cấp huyện, thành phố công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ NTM; có 103 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; 10 xã được công nhận xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2021. Toàn tỉnh có 269 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao; có 180 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp (trong đó, có 30 HTX được thành lập từ 31 mô hình Hội quán); 940 tổ hợp tác và có 64 trang trại. Một số HTX, tổ hợp tác (chủ thể) tích cực tham gia vào Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên... Những kết đạt được đã góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn; thực hiện tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn, từ đó phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã nêu lên những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM như: công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình đôi lúc còn chưa kịp thời; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương được ban hành tương đối chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa để chỉ đạo thực hiện Chương trình; các chính sách hỗ trợ sản phẩm OCOP chủ yếu lồng ghép từ nhiều chương trình, dự án, kế hoạch nên còn chồng chéo...

  Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Ban Chỉ đạo ghi nhận sự cố gắng của các ngành, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác kiểm tra, chỉ đạo, thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng NTM. Theo Bí thư, các kết quả về tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những tháng vừa qua, có sự đóng góp quan trọng của khu vực nông nghiệp; việc tổ chức các Lễ hội Sen, Lễ hội Xoài, các hoạt động quảng bá sản phẩm nông nghiệp... rất hiệu quả, trong đó có việc nâng cao hình ảnh địa phương.

  Để công tác xây dựng NTM, tái cơ cấu nông nghiệp mang lại hiệu quả tích cực hơn trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu, các ngành liên quan rà soát lại công việc cụ thể của các địa phương để tiếp tục tập trung thực hiện tốt các tiêu chí NTM; các địa phương báo cáo rõ nguồn lực và tiến độ thực hiện tiêu chí NTM trong năm 2023; thông tin, tuyên truyền tốt hơn về các tiêu chí mới đến địa phương; duy trì phát triển tốt các mô hình hiệu quả; các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, khối quản lý nhà nước nhận trách nhiệm, đề xuất cách làm, tham gia thực hiện các tiêu chí NTM.

  Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó quan tâm vấn đề mở rộng thị trường nông sản, đặc biệt là trong dịp Tết sắp tới; rà soát, nắm lại sản lượng, tận dụng kênh thương mại điện tử trong thúc đẩy tiêu thụ nông sản; nghiên cứu đề xuất các chính sách riêng về nông nghiệp cho Đồng Tháp; tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ HTX; có sự trợ lực cho các sản phẩm OCOP 4 sao nâng lên 5 sao; rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn cho các ngành hàng chủ lực...

  MN

  Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/ra-soat-theo-doi-danh-gia-hien-trang-de-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-cac-tieu-chi-nong-thon-moi-108850.aspx