Rà soát lại số lượng xe, lái xe công để sắp xếp, bố trí lại

Đó là yêu cầu của Bộ Tài chính tại văn bản mới ban hành gửi các đơn vị trực thuộc Bộ, nghiêm túc thực hiện Quyết định 1997/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh lãnh đạo của Bộ.

Rà soát lại số lượng xe, lái xe công để sắp xếp, bố trí lại - Ảnh 1

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện Quyết định 1997/QĐ-BTC. Ảnh minh họa: Internet

Các cơ quan gồm Văn phòng Bộ Tài chính tại Hà Nội, đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Các cục thuộc Bộ Tài chính phải rà soát ngay số lượng xe, lái xe chung và lái xe phục vụ chức danh (lái xe riêng của các Thứ trưởng, lãnh đạo Cục ở Bộ Tài Chính), báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 10/10/2016.

Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan trực thuộc Bộ phải kê khai rõ tên tuổi lái xe, ngày tháng năm sinh, biển số xe đăng ký và nhân sự đó làm việc theo biên chế hay hợp đồng 68 (nhân viên hợp đồng lái xe)... để có những phương án điều chỉnh và bố trí thích hợp.

Bộ Tài chính sẽ xây dựng phương án sắp xếp, bố trí lại các lái xe theo nguyên tắc: Cắt giảm dần số lượng lái xe hiện có; sắp xếp, điều động từ nơi thừa sang nơi thiếu, điều chuyển dần lái xe phục vụ xe chức danh đã được khoán sang phục vụ lái xe công tác chung các cơ quan Bộ hoặc bố trí làm công việc khác phù hợp.

Kiên Trần