Rà soát lại danh mục phí nhằm tránh phí chồng phí

Ngày 18.9, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức hội thảo góp ý luật Phí, lệ phí, ông Trần Du Lịch - Phó đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho biết luật Phí, lệ phí dù ngắn nhưng đụng chạm rất nhiều đến đời sống người dân.

Khi đi khảo sát, chỉ một quả trứng gà mà gắn lên đó 14 loại phí. Phí chồng phí nên các cơ quan ban ngành cần rà soát lại danh mục phí như vậy đã được chưa. Luật phải tránh việc lạm dụng phí ở các địa phương. Các đại biểu tham dự cho rằng cần có sự minh bạch trong việc sử dụng phí, lệ phí, việc thu phí cũng cần đi kèm với những cam kết về chất lượng cũng như thời gian cung ứng dịch vụ. Đồng thời một số đại biểu tham dự lo lắng việc chuyển học phí, viện phí sang cơ chế giá dù được cơ quan chức năng quản lý nhưng cũng sẽ là gánh nặng cho người dân, nhất là người nghèo bởi giá lúc nào cũng sẽ cao hơn phí.

T.Xuân - Phan Thương