Rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV sẽ thực hiện khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng.

Ngày 19/5 tại Nhà Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan hữu quan nhằm rà soát công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần cho biết, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể vào ngày 20/5/2024, dự kiến bế mạc vào ngày 28/6/2024 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp thứ 7 được tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1: từ ngày 20/5 đến ngày 08/6/2024; Đợt 2: từ ngày 17/6 đến sáng ngày 28/6/2024. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 26,5 ngày.

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ khóa XV, bà Nguyễn Thị Thúy Ngần cho biết, thời quan qua, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan hữu quan đã tích cực, chủ động chặt chẽ để chuẩn bị các nội dung bảo đảm yêu cầu để kịp trình Quốc hội. Các nội dung của kỳ họp đều đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Tổng Thư ký Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị và ban hành Đề án về Tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền và kế hoạch triển khai công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đảm bảo tuyên truyền hiệu quả, sâu rộng, đậm nét, toàn diện. Công tác Dân nguyện, công tác phục vụ các phiên họp Tổ đại biểu Quốc hội; công tác gỡ băng, tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội cũng đã được chuẩn bị chu đáo.

Về các điều kiện đảm bảo về hậu cần, cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh an toàn Kỳ họp, thời gian qua, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan triển khai, rà soát các công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn, lễ tân, hậu cần, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, phương tiện đi lại phục vụ đại biểu… đến nay đã cơ bản hoàn tất để phục vụ Kỳ họp.

Đến thời điểm này đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đến thời điểm này đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, đến thời điểm này đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, phối hợp với các cơ quan hữu quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác phục vụ, góp phần thành công của kỳ họp.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV sẽ thực hiện khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ và để bảo đảm thành công của kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành làm tốt công tác chuẩn bị hồ sơ tài liệu, bảo đảm tài liệu được gửi sớm cho đại biểu Quốc hội.

Quán triệt tinh thần công tác chuẩn bị phải chu đáo, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục rà soát, phối hợp tổ chức thực hiện, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, công tác lễ tân, hậu cần phục vụ kỳ họp.

Về công tác thông tin - tuyên truyền cho kỳ họp, ông Trần Quang Phương đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung kỳ họp, đảm bảo khách quan, toàn diện, kịp thời trước trong và sau kỳ họp.

Hoàng Thị Bích

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ra-soat-cong-tac-chuan-bi-ky-hop-thu-7-quoc-hoi-khoa-xv-a664298.html