Rà soát chính sách đối với người có công

TP - Kết luận về Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014, 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá kết quả việc thực hiện các chính sách hiện có.

Cụ thể là công tác xác nhận người có công; hỗ trợ tài chính; hỗ trợ phát triển kinh tế; nhà ở; chăm sóc sức khỏe cho người có công và con của người có công; giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con của người có công; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin.

CÔNG KHANH