Rà soát các tiêu chí, bổ sung hồ sơ huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: THẠCH PÍCH

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: THẠCH PÍCH

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh thông tin, theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Châu Thành có 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới cơ bản đạt chuẩn theo quy định; còn 2/9 tiêu chí chưa đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo quy định, gồm: Tiêu chí số 1 về quy hoạch, gồm: chưa có quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt; Tiêu chí số 7 về môi trường là chưa có công trình xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng biện pháp phù hợp. Ngoài ra còn một số nội dung cần được làm rõ hơn để đảm bảo việc đáp ứng đầy đủ các quy định về huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Châu Thành đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện là cần thiết nhằm định hướng một cách tổng thể không gian phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện thông qua việc quy hoạch hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn, phân vùng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, du lịch...

Đồng chí Vương Quốc Nam yêu cầu UBND huyện Châu Thành rà soát các tiêu chí, bổ sung hồ sơ, quyết tâm thực hiện để huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, huyện liệt kê một số tiêu chí cần thiết để bổ sung hồ sơ huyện nông thôn mới; định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật kết nối toàn huyện và liên hệ với các khu vực lân cận...

THẠCH PÍCH

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/xay-dung-nong-thon-moi/ra-soat-cac-tieu-chi-bo-sung-ho-so-huyen-chau-thanh-dat-chuan-nong-thon-moi-73595.html