Rà soát các dự án bồi thường dở dang tại 10 quận huyện (TPHCM)

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi (Quỹ 156) TPHCM vừa báo cáo UBNDTP về kết quả rà soát các dự án có quyết định thu hồi đất của ....

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/06/094246/3857