Rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên

  Báo Thanh Hóa
  126 liên quanGốcThanh Hóa

  Thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn.

  Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tích cực tham gia chương trình bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

  Nhằm tiếp tục triển khai, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đi vào nền nếp, đạt chất lượng cao, trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức được xây dựng, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với ngành nghề, vị trí công tác và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, dựa trên nền tảng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn cấp ủy cơ sở tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký cụ thể những phần việc học và làm theo Bác, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời gắn với đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính... Tính đến ngày 25-5-2022 có 88/130 tập thể và 285/386 cá nhân đã nộp kế hoạch đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về Đảng ủy Khối.

  Đặc biệt, với việc ban hành Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 7-3-2022 về rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối yêu cầu 100% cấp ủy cơ sở chủ trì, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức. Với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”, các chuẩn mực đạo đức được bổ sung tập trung vào 5 nhóm nội dung chủ yếu, phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đó là: Đối với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân; đối với tổ chức, công việc; đối với mọi người, cấp trên, cấp dưới; đối với bản thân và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Việc rà soát, lựa chọn, bổ sung các chuẩn mực đạo đức được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị, có tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đoàn thể trực thuộc trước khi ban hành, thể hiện tinh thần dân chủ và tạo sự đồng thuận cao trong tập thể, là tiền đề để việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao.

  Với cách làm cụ thể như trên, việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh trong toàn Đảng bộ Khối với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đa dạng. Từ sau khi sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 (2016-2020) đến nay, trong đảng bộ có thêm nhiều điển hình tiêu biểu trong “vườn hoa” học và làm theo Bác, có thể kể đến như các đảng bộ, chi bộ: Ban Dân vận Tỉnh ủy “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”; Hội LHPN tỉnh “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Kho bạc Nhà nước “Không trễ hẹn, không gây phiền hà, không bổ sung hồ sơ quá 1 lần”; Ngân hàng Chính sách xã hội “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”; Tổng Công ty Hợp Lực “Trách nhiệm, thân thiện, đồng cảm, vì sức khỏe cộng đồng”; Công ty TNHH MTV Sông Chu “Thi đua lao động, sản xuất giỏi”; Công ty CP Cấp nước “3 tăng, 1 giảm”; Bệnh viện Phụ sản xây dựng mô hình “Hai không” trong khám, chữa bệnh... Tất cả các mô hình đều có sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị, giàu phẩm chất đạo đức và vững vàng về chuyên môn ở từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, góp phần tạo nên hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương của Bác.

  Thời gian tới, để việc học và làm theo Bác tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực hơn, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xác định nhiều giải pháp quan trọng, trong đó có tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

  Bài và ảnh: Nguyễn Mai

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ra-soat-bo-sung-chuan-muc-dao-duc-cua-can-bo-dang-vien/162894.htm