Rà soát 16 luật, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Kết quả rà soát pháp luật kinh doanh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phát hiện ra nhiều vấn đề trong các qui định và văn bản hướng dẫn hiện hành, trong đó, có vấn đề gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp - ảnh minh họa

Tại hội thảo ngày 2/11 về Báo cáo tổng hợp rà soát phát luật kinh doanh do VCCI thực hiện, ông Trần Hữu Huỳnh, Phó Tổng thư kí VCCI đánh giá cao những điểm thuận lợi, tích cực mà pháp luật kinh doanh hiện hành đã mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư trong thời gian qua.

Tuy nhiên, người chủ trì bản Báo cáo rà soát cũng chỉ ra rằng, còn nhiều qui định, thủ tục thiếu minh bạch hoặc không cần thiết, gây cản trở, khó khăn cho việc thành lập DN, triển khai dự án, đặc biệt là đối với các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo các chuyên gia VCCI, các điểm hạn chế, bất cập thường nằm ở những văn bản pháp luật chuyên ngành về đầu tư kinh doanh. Có tình trạng luật, văn bản của Chính phủ thì rất “thoáng” nhưng văn bản của cơ quan cấp dưới lại siết chặt lại bằng những loại giấy phép con hoặc những thủ tục phiền hà không đáng có. Luật sư Trương Thanh Đức (Ngân hàng Hàng hải) tính toán, chỉ từ năm 1999 đến nay, số ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh được qui định trong các luật và nghị định đã tăng lên hơn 5 lần.

Một số qui định liên quan đến thủ tục đăng kí đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn trùng lặp, phiền hà cho nhà đầu tư, chưa minh bạch và rõ ràng về mục tiêu quản lí của các thủ tục này.

Luật hiện hành cũng chỉ cho phép nhà đầu tư tiếp cận vốn vay của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam mà chưa được phép vay tiền của các tổ chức tín dụng nước ngoài.

Ông Vũ Quốc Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho rằng có nhiều qui định pháp luật xa rời thực tế, không hợp lí dẫn đến không thể áp dụng được gây lãng phí, tốn kém cho DN và cả nhà quản lí.

Ông Vũ Quốc Tuấn kiến nghị, cần nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng pháp luật.

Kết quả rà soát, đánh giá 16 luật cũng nhận định, tình trạng luật khung, luật nguyên tắc còn nhiều. Hiện tượng này tồn tại ở nhiều văn bản pháp luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Kinh doanh bất động sản… Ví dụ các qui định về qui hoạch sử dụng đất với kì qui hoạch là 10 năm và kì kế hoạch sử dụng đất là 5 năm không tương thích với thời hạn giao đất, cho thuê đất là 50 năm làm DN khó chủ động kinh doanh. Thậm chí, có trường hợp đã có qui định pháp luật nhưng vẫn chưa được thực hiện, ví dụ như ở một số địa phương chưa thành lập được các tổ chức phát triển quĩ đất, văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất ở cấp huyện theo các qui định của Luật Đất đai.

Ông Trần Hữu Huỳnh cho biết, những điểm bất cập được chỉ ra trong Báo cáo rà soát lần này sẽ được VCCI chuyển lên Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội. Đây cũng là “cẩm nang” cho các Bộ, ngành trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các qui định pháp luật kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, ách tắc cho DN.

Báo cáo dựa trên kết quả rà soát các luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế, Luật kế toán, Luật Hải quan, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Bảo vệ môi trường, Bộ luật hàng hải, Bộ Luật Dân sự.

Văn Chính