Ra sách về Trịnh Công Sơn

(HNM) - Trong khuôn khổ chương trình “10 năm nhớ Trịnh Công Sơn” sẽ có 4 cuốn sách được xuất bản, gồm “Thế giới hình tượng trong ca từ Trịnh Công Sơn”, “Trịnh Công Sơn.

Tôi là ai? Là ai?”, “Trịnh Công Sơn - ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật” và “Thư tình gửi một người”. Trong đó, “Thế giới hình tượng trong ca từ Trịnh Công Sơn” là những nghiên cứu, phân tích của tác giả Bích Hạnh về ca từ, cách sử dụng ngôn ngữ trong những tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ tài hoa này. “Trịnh Công Sơn. Tôi là ai? Là ai?” là tập hợp các bài viết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những tác giả nổi tiếng viết về ông và âm nhạc của ông. “Trịnh Công Sơn - ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật” của tác giả Bùi Vĩnh Phúc được xem là một cuốn sách xuất sắc nói về ca từ trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn, được tái bản dịp này. Cuối cùng, “Thư tình gửi một người” là tác phẩm tập hợp hàng trăm bức thư tình mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết cho một người con gái tên là Vũ Dao Ánh, do gia đình nhạc sĩ cung cấp.