Ra quân huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu năm 2024

Ra quân huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu năm 2024. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ra quân huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu năm 2024. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trong thời gian 25 ngày huấn luyện tập trung, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn này sẽ được phổ biến, quán triệt một số văn bản có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân; những kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân... Đồng thời, được huấn luyện thực hành thành thạo các kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu cơ bản; huấn luyện chuyên sâu các kỹ thuật vận động cơ bản; bắn súng quân dụng; kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật Công an nhân dân, rèn luyện sức khỏe, ý chí, bản lĩnh, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, tấn công trấn áp tội phạm...

Đại tá Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Hòa khẳng định, công tác huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát cơ động nói chung, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu nói riêng là hết sức quan trọng. Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Tiểu đoàn, cũng như cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, nội quy, quy chế huấn luyện của tiểu đoàn. Trong quá trình huấn luyện, phải tuyệt đối bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị, phương tiện; đồng thời, tích cực rèn luyện để đạt hiệu quả cao nhất, góp phần xây dựng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

MINH TẤN

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-tri/ra-quan-huan-luyen-tieu-doan-canh-sat-co-dong-du-bi-chien-dau-nam-2024-73514.html