Ra mắt Vườn ươm doanh nghiệp tại Hà Nội

    Gốc

    Ngày 13/11/2007, Vườn ươm doanh nghiệp Hà Nội (HBI) chính thức khai trương. Vườn ươm này được thiết kế đặc biệt để có thể hỗ trợ đến mức tối đa cho các DN khởi sự và DN mới thành lập trong ngành chế biến và đóng gói thực phẩm.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17824