Ra mắt trang web giới thiệu Festival Biển 2009

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Nhằm quảng bá cho sự kiện Festival Biển 2009 (từ ngày 6 đến 12-6), Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa phối hợp với Công ty Gol xây dựng trang web: www.nhatrangfestival.vn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/205793