Ra mắt Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính

    Báo VnEconomy
    2 đăng lạiGốc

    Tổng công ty được Thủ tướng giao nhiệm vụ là chủ đầu tư dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=bad5bb031b6e51&page=category