Ra mắt Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV

Chiều 22-11, tại Nhà Quốc hội, Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV chính thức ra mắt. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại buổi lễ.

Dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, ngành cơ quan Trung ương; Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc cùng đông đảo các vị đại biểu Quốc hội.

Cùng dự còn có 14 vị Đại sứ, 19 đại diện các cơ quan Ngoại giao các nước tại Việt Nam.

Theo Nghị quyết số 300/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thì Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV bao gồm các Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam với các nước. Đoàn Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký; trong đó: Chủ tịch là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Chủ tịch là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc chính thức ra mắt Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam với 57 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Nghị viện các nước là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của Quốc hội Việt Nam cũng như quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện các nước trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp phát triển đất nước. Trong thành công chung đó, hoạt động đối ngoại của Quốc hội nói chung và của Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị các khóa Quốc hội trước đây nói riêng đã có những đóng góp thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết của bạn bè quốc tế về Việt Nam, đẩy mạnh quan hệ hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện các nước, xác lập vị thế của Quốc hội Việt Nam trong nền ngoại giao nghị viện thế giới hiện nay, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và các nước.

Trong các nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, hoạt động của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị đã trở thành một kênh quan trọng trong hoạt động ngoại giao nghị viện, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân Việt Nam với Quốc hội và nhân dân các nước. Chính vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa những mặt tích cực, những kinh nghiệm quý báu trong hoạt động của Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội các khóa trước, đóng góp thiết thực vào việc phát triển ngoại giao nghị viện của Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Tòng Thị Phóng khẳng định: Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ngoại giao nghị viện được giao. Qua đó góp phần thắng lợi vào đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; góp phần xây dựng vào mối quan hệ tốt đẹp, tiếp tục khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước các nước bạn bè trên thế giới. Đồng thời, mong muốn các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam tiếp tục hợp tác, góp phần tăng cường mối quan hệ của Quốc hội Việt Nam với các nước.