Ra mắt thư viện tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 26/9/2007, thư viện tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (Vietnam Journals Online – VJOL) đã chính thức ra mắt tại địa chỉ http://www.vjol.info.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=7861&t=pcolarticle