Ra mắt thêm một tự truyện của người đồng tính

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Cuốn tự truyện "Không lạc loài" của Phạm Thành Trung, phóng viên Báo Thể thao Văn hóa, do nhà văn Lê Anh Hoài thể hiện, sẽ được ra mắt tại Hà Nội vào sáng 9/12.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/12/105140.cand