Ra mắt Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt

    Gốc

    (HNMO) – Chiều ngày 23/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt đã chính thức ra mắt với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/157271