Ra mắt Quỹ hỗ trợ giáo dục NTS-Kaspersky

Ngày 25-6, Công ty Nam Trường Sơn (NTS Group) đã ra mắt Quỹ hỗ trợ giáo dục NTS - Kaspersky dành cho các chương trình khuyến học bắt đầu từ năm học 2008.