Ra mắt Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội

    Gốc

    Sáng nay, Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội - một tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận - đã chính thức ra mắt.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217430/Default.aspx