Ra mắt quĩ "Tấm lòng vàng doanh nhân trẻ”

TT - Hội doanh nhân trẻ TP.HCM (thuộc Hội LHTN TP) đã ra mắt quĩ "Tấm lòng vàng doanh nhân trẻ” với số tiền vận động từ các hội viên ban đầu khoảng 1 tỉ đồng.