Ra mắt phần mềm điều phối mô tạng đầu tiên ở Việt Nam

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    99 liên quanGốcTP. HCM

    Ngày 23/6, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với các bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh ra mắt hệ thống quản lý điều phối mô tạng bằng 1 phần mềm tự chọn lọc sự tương thích giữa người cho và người cần ghép tạng. Đây là mô hình quản lý đầu tiên ở nước ta trong lĩnh vực hiến tặng và ghép mô tạng. Tin do Truyền hình Thông tấn - Vnews thực hiện.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ra-mat-phan-mem-dieu-phoi-mo-tang-dau-tien-o-viet-nam-43448.htm