Ra mắt Hội đồng tư vấn về chống bán phá giá

Để hỗ trợ các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp đối phó với các nguy cơ bị kiện ở nước ngoài, ngày 26.6, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức ra mắt Hội đồng tư vấn về chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ (Hội đồng TRC).