Ra mắt Hội Dầu khí Việt Nam

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    6 đăng lạiGốc

    Trong giai đoạn nhiệm kỳ 2009-2013, phương hướng hoạt động của Hội Dầu khí sẽ tập trung vào việc tư vấn, phản biện, tham mưu các hoạt động ngành đóng góp bình quân mỗi năm 26% ngân sách này.

    Sáng 12-9, Hội Dầu khí Việt Nam đã chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất. Hội Dầu khí là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp đoàn kết những người đã và đang công tác khoa học, kỹ thuật trong ngành Dầu khí để duy trì, phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng phát triển ngành Dầu khí trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn ở Việt Nam. Hội Dầu khí Việt Nam thành lập theo Quyết định số 1053/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và chịu sự quản lý của Bộ Công thương. Trước mắt, Hội sẽ tư vấn cho Tập đoàn xây dựng các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015, những vấn đề lý luận xây dựng một tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tư vấn xây dựng chính sách năng lượng quốc gia, nghiên cứu và đánh giá phản biện giúp tập đoàn trong việc xem xét phê duyệt các dự án đầu tư ở trong nước và ngoài nước, các dự án có sự tham gia góp vốn của tập đoàn. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu, với vai trò là ngành kinh tế lớn, đang từng bước lớn mạnh vươn ra đầu tư tại nước ngoài, việc thành lập tổ chức Hội Dầu khí sẽ tạo thêm sức mạnh thông qua việc tập hợp rộng rãi những người làm công tác khoa học, kỹ thuật và công nghệ đóng góp cho sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam. Thứ trưởng Bùi Xuân Khu cũng gợi ý trên cơ sở các thành tựu đã đạt được của ngành Dầu khí, ngành cần sớm tổ chức Hiệp hội Dầu khí để hội tụ tri thức của những người làm công tác khoa học rộng rãi hơn nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước.

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=269805