Ra mắt Hội các nhà quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Sáng 22/10, tại Đại hội lần thứ nhất Hội các nhà quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD) đã được tổ chức tại Hà Nội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=57187