Ra mắt Hiệp hội doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam

    Gốc

    Hiệp hội Doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đã chính thức ra mắt ngày 5/10 tại Hà Nội. Đây là động thái tích cực đối với ngành bán lẻ Việt Nam trước thời điểm mở cửa thị trường bán lẻ theo cam kết WTO, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành dịch vụ phân phối thông qua kết nối các nhà bán lẻ Việt Nam.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/10/76335.cand