Ra mắt Cục Thông tin Đối ngoại

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    QĐND – Hôm qua, 12-11, Cục Thông tin đối ngoại (TTĐN) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức tổ chức lễ ra mắt hoạt động với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về TTĐN; hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác TTĐN...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.46503.qdnd