Ra mắt CTCP Sông Ba

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển điện Sông Ba vừa chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần, với tên gọi CTCP Sông Ba. Đồng thời, Công ty cũng đã tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất để thông qua báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.