Ra mắt Công ty Đầu tư PV-INCONESS

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 3/12, Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản và du lịch dịch vụ, với tổng vốn điều lệ 250 tỷ đồng, đã chính thức ra mắt.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/226044/Default.aspx