Ra mắt Công ty cổ phần Chứng khoán VNS

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 25/10 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Chứng khoán VNS đã chính thức ra mắt, với tổng vốn điều lệ 161 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ tăng vốn lên 300 đến 350 tỷ đồng vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219935/Default.aspx