Ra mắt Câu lạc bộ dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập

Tối 17/11, phường Hà Huy Tập (TP. Hà Tĩnh) tổ chức ra mắt CLB dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Ra mắt Câu lạc bộ dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập - Ảnh 1

CLB dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập được thành lập với sự tham gia của 22 thành viên, hội tụ đủ các thành phần lứa tuổi. Các thành viên CLB có nhiệm vụ sưu tầm, biên soạn, viết lời mới và biểu diễn nhằm khơi dậy phong trào hát dân ca trong các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp lễ ra mắt, CLB dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập đã giới thiệu với công chúng một chương trình nghệ thuật diễn xướng, đàn hát dân ca ví, giặm đặc sắc, được dàn dựng theo các làn điệu dân ca, lời cổ, đan xen các tiết mục tự soạn lời mới mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Một số hình ảnh đắc sắc tại lễ ra mắt:

Ra mắt Câu lạc bộ dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập - Ảnh 2

Ra mắt Câu lạc bộ dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập - Ảnh 3

Ra mắt Câu lạc bộ dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập - Ảnh 4

Ra mắt Câu lạc bộ dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập - Ảnh 5

Ra mắt Câu lạc bộ dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập - Ảnh 6

Ra mắt Câu lạc bộ dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập - Ảnh 7

Ra mắt Câu lạc bộ dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập - Ảnh 8

Ra mắt Câu lạc bộ dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập - Ảnh 9

Ra mắt Câu lạc bộ dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập - Ảnh 10

Ra mắt Câu lạc bộ dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập - Ảnh 11

Ra mắt Câu lạc bộ dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập - Ảnh 12

Quang Sáng